PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Uzņēmums
Klientu apkalpošana
PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Paziņojums par privātumu

Mēs ļoti nopietni attiecamies pret datu aizsardzība un konfidencialitāte un rīkojamies saskaņā ar piemērojamajiem nacionālajiem un Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Zemāk esam aprakstījuši svarīgāko informāciju par to, kā ievācam, apstrādājam un izmantojam datus, un, jo īpaši, kādu informāciju un personas datus uzglabājam un ko ar tiem darām.

Uz dažiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem, ko piedāvājam saitē https://lv.remington-europe.com/, var būt  attiecināmi,  citi noteikumi, piemēram, papildu garantija, kas tiks aprakstīti mūsu piedāvājumā vai pakalpojumā, un tie ņem virsroku pār šiem noteikumiem.

 

 1. Kontrolieris

Persona, kas atbild ar Jūsu personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu ar šīs mājas lapas starpniecību saskaņā ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu (“GDPR”), ir VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom  (“Kontrolieris”, 4 (7) GDPR).

 

 1. Personas datu ievākšana, apstrāde un izmantošana
  • Personas dati

Personas dati ir definēti kā informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu (Art. 4 (1) GDPR).

Tas ietver, jo īpaši, Jūsu vārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, adresi, dzimšanas datumu, kā arī dažādus citus datus, ko norādīsiet tiešsaistes pasūtījuma ietvaros, reģistrācijā, klienta konta izveidē vai jautājumā, ko uzdosiet caur mājas lapu (turpmāk tekstā “Personas dati”).

Statistikas dati, ko ievācam tehnisku iemeslu dēļ, kad apmeklējat mūsu mājas lapu un kas ir anonīmi, nav tieši saistāmi ar Jums personīgi, un tos neietver šis Paziņojums par Privātumu. Šādi statistikas dati ietver informāciju par to, cik bieži apmeklējat mūsu mājas lapu, laiku, ko pavadāt mūsu mājas lapā, apmeklētās lapas, informāciju par Jūsu pārlūkprogrammu(ām), IP adresi, programmatūras un tehnikas datus. Šī informācija tiek ievākts un apstrādāta anonīm ar mērķi iegūt informāciju par mūsu mājas lapas lietojumu un tās atbilstošai optimizācijai.

 

 

 

 • Jūsu datu ievākšana, apstrāde un izmantošana

Kopumā, mūsu mājas lapas var izmantot, nenorādot personas datus. Ciktāl mūsu mājas lapās tiek ievākti jebkādi Personas dati, kur vien iespējams, tas notiek pēc brīvas gribas.

Konkrētāk, mēs ievācam un apstrādājam sekojošās Personas datu kategorijas sekojošajiem mērķiem:

 • Mūsu biznesa attiecībām

Mēs iegūsim un apstrādāsim ziņas par Jūsu vārdu, adresi, pirkumu vēsturi utml. Personas datus, kas nepieciešami starp mums pastāvošo biznesa attiecību uzturēšanai, piemēram, lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, lai apstrādātu ar Jums noslēgtus līgumus, lai piegādātu jebkādas pasūtītās preces, lai apstrādātu maksājumus, vai tehniskās administrēšanas mērķiem. Apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6 (1) Pants, lit. B, jo tas ir nepieciešams saistību izpildei pret Jums. Mēs varam būt saņēmuši Jūsu datus e-pastā, kas norādīts mūsu mājas lapā, vai caur mūsu mājas lapas kontaktu sadaļu.

Mēs saglabāsim šos Personas datus laika periodu, kamēr turpināsies mūsu biznesa attiecības. Ja trīs gadu laikā starp mums nenotiks nekādi darījumi, mēs dzēsīsim Jūsu Personas datus vai padarīsim tos anonīmus, ja vien likums nepieprasīs mums tos uzglabāt ilgāk.

 

 • Izveidojam profilu mūsu datubāzei

Sazinoties ar mums pirmo reizi ar e-pasta starpniecību vai, izmantojot mūsu mājas lapas kontaktu sadaļu, vai piedaloties akcijā, piemēram, reģistrējot produktu papildu garantijai, mēs savā datubāze izveidojam Jums profilu. Visi turpmākie Personas dati, ko iesniegsiet mums, piemēram, pirkumu laikā vai caur klientu apkalpošanas daļu, tiks saglabāti šajā profila. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6(1) Pants, punkts lit. B, jo tas ir nepieciešams saistību izpildei pret Jums..

Mēs saglabāsim šos Personas datus laika periodu, kamēr turpināsies mūsu biznesa attiecības. Ja trīs gadu laikā starp mums nenotiks nekādi darījumi, mēs dzēsīsim Jūsu Personas datus vai padarīsim tos anonīmus, ja vien likums nepieprasīs mums tos uzglabāt ilgāk.

 

 • Pieteikšanās jaunumu saņemšanai un vēstuļu lietošanas analīze
  1. Pieteikšanās jaunumu saņemšanai

Ja Jūs pieteiksieties mūsu jaunumu saņemšanai e-pastā, mēs izmantosim Jūsu iesniegtos datus, ar Jūsu atļauju, lai Jums e-pastā sūtītu jaunumus. Lai reģistrētos, Jums ir jānorāda savu e-pasta adresi. Jebkāda tālāka informācija tiek iesniegta tikai un vienīgi brīvprātīgi un tiks izmantota, lai labāk kontaktētos ar Jums, vai lai pielāgotu Jaunumu saturu Jūsu interesēm. Šādas vēstules ietvers pēdējos jaunumus un informāciju par mūsu produktiem, kā arī padomus attiecībā par jautājumiem, kas saistās ar mūsu produktiem. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6(1) Panta lit. a punkts.

Mēs saglabāsim Jūsu Personas datus šim mērķim vai nu (i) līdz jūs atrakstīsieties, vai (ii) maksimums 18 mēnešus, ja nebūsiet atvēris nevienu vēstuli. Tad mēs dzēsīsim Jūsu Personas datus vai padarīsim tos anonīmus, ja vien likums nepieprasīs mums tos uzglabāt ilgāk.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, atrakstoties no mūsu e-pasta jaunumiem jebkurā laikā, nenorādot iemeslu un ar tūlītēju spēkā stāšanos. Jūs varat atrakstīties, izmantojot atrakstīšanās taustiņu mūsu e-pasta vēstules beigās, vai izmantojot kontaktu sadaļu.

 1. Jaunumu vēstuļu izmantošanas analīze

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot savus pakalpojumus. To atceroties, mēs veicam izsūtīto jaunumu analīzi, piemēram, vai norādītās e-pasta adreses ir aktīvas, vai vēstules ir atvērtas, kuras vēstulē norādītās saites ir izmantotas, un vai ir kāda reakcija ((automātiska) atbilde, kļūdas paziņojums utt.). Jūsu atļaujas apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6 (1) Pants, punkts lit. a.

Mēs saglabāsim Jūsu Personas datus šim mērķim 2 gadus. Tad mēs dzēsīsim Jūsu Personas datus vai padarīsim tos anonīmus, ja vien likums nepieprasīs mums tos uzglabāt ilgāk..

 

 • Nepilngadīgo piekrišana

Personas, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, nedrīkst mums iesniegt savus Personas datus bez iepriekšējas savu vecāku vai likumīgo aizstāvju piekrišanas.

 • Kur piešķirt atļauju: tiesības atsaukt piekrišanu

Kur Jūsu piekrišana veido juridisko pamatu Jūsu Personas datu apstrādei, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, nenorādot iemeslu. Lūdzam ņemt vērā to, ka Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs līdz šādai atsaukšanai notikušās apstrādes likumību. 

 1. Kā mēs dalāmies Jūsu Personas datos ar trešajām pusēm

Jūsu Personas dati tiks nodoti trešajām pusēm tikai sekojošajos gadījumos:

 • mums radniecīgajiem uzņēmumiem Spectrum Brands group ietvaros, kur tas nepieciešams šīs mājas lapas uzturēšnai,
 • mūsu piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu klientu atbalsta dienestam vai mūsu izplatīšanas partneriem saistībā ar mājas lapas lietošanu;
 • mūsu PR aģentūrai, kas norādīta kā kontakti ar presi attiecīgo pieprasījumu apstrādei;
 • mūsu IT aģentūras, kas mums sniedz IT pakalpojumus, un kas apstrādā šādus datus tikai šādu pakalpojumu sniegšanas ietvaros (piemēram, uzturēšana vai IT apkalpošanas un atbalsta pakalpojumi, jaunumu vēstuļu izsūtīšanas sistēma);
 • gadījumā, ja mēs pārdodam biznesa aktīvus, mūsu klientu personas dati var tikt atklāti potenciālajam pircējam;
 • mūsu profesionālajiem un juridiskajiem konsultantiem;
 • mūsu marketinga aģentūrām atkarībā no Jūsu mārketinga preferencēm;
 • tiesām, arbitrāžas iestādēm, personām, kas iesaistītas krāpniecības novēršanā, tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoram vai advokātiem, ja nepieciešams ar mērķi rīkoties saskaņā ar likumu tiesību vai juridisko prasību iedibināšanai, izmantošanai vai aizsardzībai; un
 • citādi, kur mums ir Jūsu atļauja vai ja mums citādi juridiski ir atļauts to darīt.

 

Ciktāl mēs sazināmies ar citiem uzņēmumiem, kas veic uzdevumus mūsu vārdā datu apstrādes vienošanās ietvaros un šim mērķim pārsūtām Jūsu Personas datus, minētajam uzņēmumam vai uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt Jūsu Personas datus un izmantos tikai noteiktam mērķim, kas aprakstīts līgumos ar šiem apstrādātājiem.

Gadījumos, kur, atkarībā no Jūs norādītās atrašanās vietas, mēs nosūtām datus ārpus ES/EEZ, mēs nododam personas datus ārējiem saņēmējiem šādās valstīs tikai tad, ja saņēmējs ir nodrošinājis atbilstošus drošības mehānismus, kādus pieprasa likums, piemēram, ES Standarta Līgumu Noteikumi, vai ja tas ir sertificēts atbilstoši Privātuma Vairogam.

Jūs varat pieprasīt papildu informāciju, piemēram attiecīgo drošības pasākumu kopijas, par drošības pasākumiem, kas ieviesti saistībā ar konkrētu nodošanu, sazinoties ar dsr@eu.spectrumbrands.com.

 

 1. Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem

Ja ir izpildītas noteiktas prasības, Jums ir sekojošās tiesības:

 • Pieprasīt piekļuvi Personas datiem par Jums, ko mēs apstrādājam
 • Pieprasīt Jūsu Personas datu labošanu
 • Pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu
 • Pieprasīt Jūsu Personas datu apstrādes ierobežošanu
 • Iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi
 • Pieprasīt Jūsu Personas datu saņemšanu strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību)
 • Atsaukt jebkādas turpmākas piekrišanas uz nākamajiem periodiem
 • Netikt pakļautam lēmumiem, kas balstās tikai un vienīgi uz automatizētu apstādi, tajā skaitā profilēšanu

Jūs varat sazināties ar mums, lai pieprasītu savu tiesību izpildi, sekojoši:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

DSR Pieprasīt

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

Telefons: +44 (0) 161 947 3000
Fakss: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Mēs sniegsim atbildi uz Jūsu pieprasījumu atbilstoši piemērojamajiem likumiem.

 1. Sīkdatnes

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, spiediet šeitL https://lv.remington-europe.com/

 1. Datu drošība

Mēs darām visu iespējamo, lai uzglabātu Jūsu Datus, izmantojot visas mūsu rīcībā esošās tehniskās un organizatoriskās iespējas, lai novērstu iespēju trešajām pusēm piekļūt tiem. 

Visi dati tiek uzglabāti serveros ar augstākajiem drošības standartiem, lai pasargātu datus no jebkādiem trešo pušu mēģinājumiem piekļūt Datiem. 

 1. Mūsu atbildīgais par privātumu

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu vai to, kā mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Datu privātuma vadītāju:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Jūsu tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs domājat, ka tas, kā mēs veicam Personas datu apstrādi, pārkāpj datu aizsardzības likumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbilstošā uzraudzības iestādē.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited, augusts 2019

 

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION